ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
Certificate Preview
กรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ธ.ค. 2565
Certificate Preview
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์( ITA Online)
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 21 ต.ค. 2565